Doğan Kayadelen
r squared python r kare hatası

Regresyon Analizi: R Kare Teorisi ve Python’da Gerçekleştirilmesi (R squared Regression)

Veri analizinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan (R squared regression) R kare nedir? Python dilinde nasıl kodlanır? ve en önemlisi sonuçlar nasıl yorumlanmalıdır? sorularına cevap vereceğim.

R Kare Teorisi

İlk olarak alttaki grafiğe bakalım. Bu grafikte çalışma süresi arttıkça gelirinde arttığını görebiliyoruz. Buradan regresyon formülümüzü Gelir= Sabit + Δ x Çalışma süresi olarak belirleyebiliriz.

regresyon r kare
regresyon r kare

Burada dependent ve independent verilerimiz;
Çalışma süresi: bağımsız değişken (x)
Gelir: bağımlı değişken (y)

Buradan bir bireyin çalışma süresine bağlı olarak gelirindeki artışı tahmin etmeye çalışıyoruz. Formülde bulunan sabit değişkenini de işe yeni başlayan tecrübesiz bir mühendis adayının aldığı maaş olarak düşünebiliriz.

Regresyon doğrusunun bizim noktalarımıza olabildiğince yakından geçmesi gerekiyor. İşte bunu sağlamak adına noktaların doğruya olan uzaklıklarını hesaplayıp regresyon doğrusunu oluşturabiliriz. Mantık olarak doğruyu noktalara en yakından geçirmek için doğru ile noktalar arasındaki mesafenin minimum olması gerekiyor bunun için en uygun yöntem küçük kareler yöntemi r kare de buradan geliyor aslında.

Artık regresyon eğrisini Yi değeri yani asıl noktamız ile tahmin edilen Yi^ arasındaki mesafenin karelerinin toplamının en düşük olacağı doğru olarak ifade edebiliriz. Tahmin edilen y^ değerinin y değerinden büyük olmasında eksi sayı geleceği için kare alınma işlemi yapılmakta.

regresyon r kare teorisi
regresyon r kare teorisi

Ne yazık ki her y değerine karşılık doğru üzerinde bir nokta karşılık gelmiyor işte karşılık gelmeyen bu noktalara residual yani atık denir. Bu residual değerlerinin kareleri toplamını da RKT = TOPLAM(Yi – Yi^)² yazalım. Son olarak her bir verimizin ortalama doğrumuza olan uzaklığını bulalım. AUKT = TOPLAM(yi – ȳ)²    (ȳ = ortalama mean değeri)

regresyon r kare ortalama
regresyon r kare ortalama

Evet geldik r kare değerimizin teorik olarak hesaplanmasına..
R2 = 1 – (RKT/AUKT)

R kare değerinin olabilecek en iyi hali 1 ‘dir. Fakat bunun için AUKT değerimizin 0 olması gerek yani tüm tahmin edilen değerlerin doğru üstünde olması gerek. Yani çok çok zor 🙂 Python da r squared işlemlerine geçmeden önce üstteki terimleri birer cümleyle daha açıklamak istiyorum. RKT dediğimiz y^ değerlerinin kare hatası, AUKT ise y değerlerinin ortalamasıdır.

R Kare Hatası Python (R squared error in Python with Sklearn)

Yukarıdaki formulü kendi datanıza uygun şekilde kodlayıp çalıştırabilirsiniz. Ben bu yazımda uzun uzadıya bunları yapmak yerine hazır kütüphane kullanarak r kare hatasını python da bir örnek üzerinden göstereceğim.

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda bakalım r squared hatamız nasıl.

r kare hatası python
r kare hatası python

R squared error değerimiz 0.584415584415584 çıktı evet yani linear regresyonda r kare hatamız oldukça kötü. Başka regresyon çeşitleri uygulayıp r kare hatamızı daha da iyileştirebiliriz.

iir high pass filter stm32f4

IIR Yüksek Geçiren Filtre Tasarımı ve STM32F4 Mikroişlemcisinde Kodlanması

Bugün IIR yüksek geçiren filtre tasarımını matlab ‘de yapıp bu tasarımın stm32f4 mikroişlemcisinde nasıl kodlanılacağını detayları ile beraber vereceğim.

High pass filtre tasarımıza geçmeden önce kullandığım araçlar: MATLAB fdatool, stm32f4 discovery board, konfigurasyon ayarları için cubemx, ide olarak atolic TrueStudio, sinyal jeneratörü ve osiloskop.

Yüksek geçiren filtre tasarımı MATLAB

Öncelikle MATLAB programını açıyoruz. Workspace alanına “fdatool” yazıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Yapmak istediğimiz high pass filtre ikinci dereceden, 5kHz kesme frekansı ve örnekleme frekansı 10kHz olsun. Bu ayarları girip “Design Filter” butonuna tıklıyoruz.

fdatool high pass filter
fdatool high pass filter

Daha sonra solda bulunan 4. bloga tıklayıp resimdeki ayarları yapıp “Realize Model” diyoruz. Bu işlem bilgisayarınızın özelliklerine göre 1 – 2 dk zaman alabilir.

fdatool high pass filter design
fdatool high pass filter design

Aşağıdaki şekilde bir block diyagramımız oluştu. Sarı halka içerisindekiler bizim gainlerimiz gibi düşünebiliriz.

fdatool high pass filter block diagram
fdatool high pass filter block diagram

Yani bir nevi kat sayılarımız. z^-1 ifadesi ise gecikme süresi olacak birazdan onlara geleceğim. Şuan için matlab de işimiz bitti. Artık aldığımız bu block diagram ‘ın stm32f4 mikroişlemcisine nasıl entegre edeceğimiz kaldı.

Stm32f4 ‘de yüksek geçiren filtre uygulaması

Öncelikle block diagramımızın output ve örneklemeleri için ayrı ayrı fonksiyon yazmamız gerekiyor. r[n] ilk örneğimiz sonra r[n-1] daha sonra r[n-2] ilk olarak r[n] ifademizi yazalım. Kontrol dersi alanlar bu denklemi zorlanmadan yazabilecekler diye düşünüyorum. ff1, ff2, fb1, fb2 değerleri halkadaki kat sayılar olarak ifade ettik.

r_n = in * ff1 – r_n1 * fb1 – r_n2 * fb2;

Şimdi output denklemini yazalım.

out = r_n2 + r_n1 * ff2 + r_n;

Burada en önemli kısım örnek geciktirmesidir yani her çevrim tamamlandığında bir örnek geciktirmemiz gerekiyor. Aksi halde yanlış sonuç alacağız bu yüzden  son olarak örneklerimizi geciktirelim.

r_n2 = r_n1;
r_n1 = r_n;

Cubemx programında ADC, DAC ve adc ‘ye tetik vermek için bir timer kurduk bu sadece adc mize tetik verecek saymayacak bu yüzden herhangi bir pine atama işlemi de olmayacak. High pass filter için cubemx ayarlarını yazının en sonunda paylaşacağım koddan rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Cubemx ayarlarını yapıp proje dosyamızı oluşturduktan sonra projemizi TrueStudio programında açalım ve “HighPassModule” adında bir klasör oluşturalım bu klasörde highPassModule.h ve highPassModule.c dosyalarımız oluşturalım. Bu klasörü asıl dosya projenin görmesi için ana projenin properties kısmından dosya yolunu eklemeyi unutmayın!!

Header dosyamızı aşağıdaki şekilde stm32f4 mikroişlemcisi için yazalım.

highPassModule.c dosyamızın içerisinde yüksek geçiren filtremizin gerekli fonksiyonlarını yazalım.

Main dosyamız içerisinde highP cut5k; yazalım böylelikle highP yapısında cut5k adında bir örnek aldık artık bu örnek üzerinden dilediğimiz parametrelere erişebiliriz. Burada kat sayıları belirtelim. Bu kat sayılar matlab de block kısmında üçgen bloklara tıklayarak değerlerini görebilirsiniz. Doğruluk açısından . dan sonra tüm rakamları yazdım.

Main içerisinde adc, dac ve timer ‘ı base modunda başlatıyoruz. Şimdi ise interrupt dosyasından kurduğumuz ADC ‘nin kesmesine geliyoruz.

High pass filter stm32f4

Yüksek geçiren filtrenin stm32f4 mikroişlemcisinde kodlanmış halinin tamamı github üzerinden paylaşılıp konuya eklenecektir. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmında sorabilirsiniz.

Github High Pass Filter Tasarım Kodları : https://github.com/doganKayadelen/highPassFilterOnStm32f4

Yardımlarından dolayı Nazım Yıldız ‘a teşekkürler. Daha detaylı bilgi için http://www.nazimyildiz.com/2016/01/17/iir-filtre-tasarimi-ve-gerceklemesi/

PIC ‘lerde Dış Kesme Nedir, Ne İşe Yarar? (External Interrupt MikroC)

Gömülü sistem programcıların kesinlikle bilmesi gereken konulardan bir tanesi olan external interrupt yani dış kesme nedir, dış kesmenin C dilinde MikroC derleyicisini kullanarak kodlanmasını anlatacağım.

Dış kesme nedir?

Interrupt (kesme) iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır.  Dış kesmeyi kısaca şu şekilde anlatabiliriz. Main fonksiyonu içerisinde normal devam eden herhangi bir işlem varken dışarıdan herhangi bir kesme geldiğinde istediğimiz farklı bir işlem gerçekleşir. Örneğin PortB ‘nin 4. bitinde belli aralıklarla bir led yanıp sönerken dışarıdan bir interrupt gelmesi durumunda PortB ‘nin 5. bitine istediğimiz işlemi yaptırabiliriz. Bir bilgisayarın çalışmasında binlerce interrupt kullanılır. Interrupt’ın bu denli önemli olmasındaki en önemli sebep mikro işlemcilerin seri çalışmasıdır yani bir kod ilk satırdaki komuttan başlayıp alta doğru devam etmesidir.

PIC18F4XK22 Interrupt Özellikleri

Hangi mikro işlemciyle çalışıyorsanız o işlemcinin interrupt özelliklerini tam anlamıyla öğrenmek ve anlamak için kullandığınız mikro işlemcinin datasheet ‘ine bakmalısınız. Ben pic 18f45k22 mikro işlemcisinde proje yaptığım için bu pic ‘in özelliklerine değineceğim.

pic18f45k22 interrupt
pic18f45k22 interrupt

Bu model mikro işlemcilerde kullanılan interruptlara öncelik ataması yapabiliyorsunuz. Interruptların kontrolü için toplam 19 yazmaç kullanılıyor. PIC ‘lerde en önemli 3 tane kontrol biti vardır bunlar: enable bit, flag bit ve gie biti.

GIE biti: Bu bit INTCON yazmacında yer alır. Global Interrupt Enable (Küresel Kesme Etkin) pini tüm periferik olmayan bitleri etkin yapar ve tüm kesme kaynaklarını devre dışı bırakır.

Enable biti:  Bu bit interruptı aktif hale getirmek için kullanılır. Enable biti aktif olmazsa kodladığınız interruptınız çalışmayacaktır.

Flag biti: Dışarıdan kesme geldiğinde bu bit otomatik olarak 1 olur interrupt fonksiyonundan çıkmadan önce bu biti tekrardan sıfır yapmanız gerekiyor.

Bunların haricinde diğer kontrol bitlerine detaylı olarak bakmak için kullanacağınız mikro işlemcinin datasheet ‘ine bakabilirsiniz. C dilinde yukarıda anlattığım external interrupt ‘ın kullanımı hakkında basit bir kod yazalım.

MikroC ‘de Dış Kesme Kodu

External interrupt kullanımı MikroC derleyecisi kullanılarak yazılmıştır. Kodun nasıl yazıldığını videoda detaylı bir şekilde belirttim.

Arduino trafik ışıkları projesi kodları

Arduino İle Trafik Işıkları Projesi ve Kodları

Arduino kullanarak trafik ışığı projesi yapımına başlayalım. Yapacağımız arduino trafik lambası ile birlikte günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan trafik ışıklarının da mantığını anlamış olacağız. Arduino dersleri serimizin ilk yazısı ile karşınızdayız.

Arduino trafik lambası

Gelin öncelikle trafik ışıklarının nasıl çalıştığının mantığını kavradıktan sonra işlemlere beraber geçelim. Mantığımızı 2 adet yol üzerine kurabiliriz. 1. yoldan geçen araçlar için öncelikle yeşil yandığını varsayarsak diğer yoldaki trafik ışığı kırmızı yanacaktır belli bir süre sonra örneğin 20 saniye sonra trafik ışıkları değişip ikinci yol yeşil yanarak birinci yoldaki trafik ışığı kırmızı yanacak ve birinci yoldaki araçlar duracaktır.

Arduino trafik lambası
Arduino trafik lambası

Arduino trafik ışıkları kod

Bildiğiniz üzere arduino da bir program yazarken önce tanımlamaları yapmak gereklidir bu tanımlamalardan sonra kafanızdaki algoritmayı arduionoya enjekte etmeniz gereklidir. Yukarıda arduino trafik ışıkları projesinin çalışma prensibini anlattık bu mantıkla devam edelim. Ülkemizde sarı ışığın bir amacı olmadığı için bu projemizde sadece kırmızı ve yeşil ışıkları kullanacağız. Bu demek oluyor ki iki yol için bizim öncelikle 4 adet arduinoda pin girişi tanımlamamız gerekir.

Tanımlamalarımız bittikten sonra void setup kısmında tanımladığımız pinlerin giriş mi yoksa çıkış mı olduğunu belirtmemiz gereklidir. Kullandığımız pinleri arduino ekranımızda OUTPUT olarak yazalım. Projenin geliştirilebilmesi açısından bir adet fonksiyon yazıyoruz ki sonra üstüne bir şeyler eklemek istediğimizde kullanıcı dostu olsun.

Oluşturduğumuz fonksiyonun adına changeLigths diyelim burada çalışma mantığına göre low ve high olan pinleri belirtiyoruz örneğin ilk yol ile ikinci yol arasında ne kadar bir süre beklenilmesi gerektiğini arduino da delay(); komutu ile belirliyoruz. Biz delay’i 5000 olarak atadık yani 5 saniye. Daha sonra bu fonksiyonumuzu void loop içerisinde çağırıp kodumuzu tamamlıyoruz.
// light one
int red1 = 10;
int green1 = 8;

// light two
int red2 = 13;
int green2 = 11;

void setup(){
// light one
pinMode(red1, OUTPUT);
pinMode(green1, OUTPUT);

// light two
pinMode(red2, OUTPUT);
pinMode(green2, OUTPUT);
}
void changeLights(){

digitalWrite(green1, LOW);
digitalWrite(red2, LOW);
digitalWrite(green2, HIGH);
digitalWrite(red1, HIGH);
delay(5000);

digitalWrite(red1, LOW);
digitalWrite(green1, HIGH);
digitalWrite(red2, HIGH);
digitalWrite(green2, LOW);
delay(5000);

}
void loop(){

changeLights();
delay(5000);
}
Arduino trafik lambası kodları ve mantığını ilk arduino dersinde elimden geldiği kadar vermeye çalıştım anlamadığınız yerde soru sormaktan çekinmeyin.

MATLAB GUI İle İkili Arama Algoritması (Binary Search Algorithm)

Parçala ve fethet yaklaşımıyla yapılan binary search algorithm yani ikili arama algoritmasının MATLAB GUI ile yaptığım kısmını kodlarla beraber anlatıp paylaşacağım.

Binary search algorithm

İkili arama algoritmasının genel yapısını şu şekilde açıklayabiliriz. İlk olarak dizinin orta noktasını bulmak. Eğer daha önceden belirlediğimiz aranan değer orta noktada bulunduysa program bitecek. Aranan değer bakılan değerden küçükse arrayin küçük elemanlarından devam eder. Algoritmanın mantığını detaylı incelemek isterseniz Sadi Evren Şeker hocamızın yazısına göz atabilirsiniz.

İkili arama algoritması MATLAB

İkili arama algoritmasını sizlere bir MATLAB GUI arayüzü ile göstereceğiz. Random bir array üretip bunu bar grafiği şeklinde GUI ‘de görelim daha sonra aramak istediğimiz sayıyı açılacak kutuya girelim ve son olarak sayımızın kaçıncı indiste olduğunu görelim. binarySearchn.m adlı bir script oluşturuyoruz ve aşağıda matlab kodlarını satır satır takip ediyoruz.

Yukarıda ikili arama algoritması matlab kodu nu görebilirsiniz.

ikili arama algoritması matlab kodu
ikili arama algoritması matlab kodu
İkili arama algoritması (binary search matlab gui)
İkili arama algoritması (binary search matlab gui)

İkili arama algoritması matlab kodundan gördüğünüz üzere binary Search’ün 3 inputu 1 outputu mevcut şimdi MATLAB ‘ın komut satırına (command window) “guide” yazarak MATLAB guisine erişelim ve blank bir proje oluşturalım. Açılan guiye 4 edit text 1 tane push button bir tane de binary search ‘in çalışmasını görmemizi sağlayacak “axes” ekliyoruz.

GUI ‘yı yukarıda ki yeşil butondan çalıştıra tıklıyoruz ve binarySearchn.m dosyasıyla aynı klasöre yüklüyoruz. Yaptığımız GUI ‘nin matlab kodunu açıyoruz ve push buttonun olduğu fonksiyon satırına geliyoruz. Bundan sonraki işlemlerimiz Push button’a tıkladığımızda kutulardan verileri çekmek ve sonrasında binary Search fonksiyonunu çağırmak olacaktır.

Gördüğünüz gibi MATLAB GUI ‘nin pushbutton fonksiyonu altında gerekli işlemleri yaptık. Burada çok sık yapılan hatalardan bir tanesi de edit text içerisinden alınan değerinin okunmaması yönünde bunun nedeni de edit text girilen değerleri string almaktadır siz bunları integer’a yani bir sayıya çevirmelisiniz. Yukarıdaki binary search algorithm kodunda str ‘den int ‘e çevirme işlemini görebilirsiniz.

MATLAB GUI binary search algoritm visualization

Şimdi gui kodunu çalıştırıyoruz. Array uzunluğu, başlangıç, bitiş değerleri girildikten sonra butonumuza tıklıyoruz ve burada bir uyarı kutusu karşımıza geliyor. Bu uyarı kutucuğunda bu kutuyu kapattığınızdan 10 saniye sonra sıralanmış arrayi göreceksiniz ve aramak istediğiniz binary search sayınızı girmenizi söylüyor. Kutu kapanıyor ve sıralanmış bir dizi karşımıza geliyor.

binary search algoritm matlab GUI
binary search algoritm matlab GUI

Daha sonra bu dizide bulmak istediğiniz sayıyı belirleyip 4. oluşturduğumuz edit text içerisine giriyoruz. 5 10 saniye sonra sıralanmış dizimiz bar grafiği şeklinde aradığınız sayı kırmızı kutu içerisinde belirtilerek ve aradığınız sayının indisi kutu içerisinde gösteriliyor.

ikili sıralama algoritması matlab gui
ikili sıralama algoritması matlab gui

 

Üçgen Dalga Osilatör Devresi Periyot ve Genlik Bulma

Osilatör devrelerinde en çok karşımıza çıkan üçgen dalga osilatör devresinin periyotunu ve genliğini (triangular wave generator) bulmayı detaylı bir şekilde inceleyelim.

En çok kullanılan dalga çeşitlerinin başında sinüs ve kare gelirken bir sonraki sırada üçgen dalga gelmektedir. Üçgen dalgasını elde etmek için alttaki devremizi inceleyelim.

Üçgen dalga osilatör devresi

Üçgen dalga osilatör devresi
Üçgen dalga osilatör devresi

A ile gösterilen kısım opamp tetikleyici yani comparator iken B ile gösterilen kısım ise integral alıcıdır. A ‘nın çıkışı kare dalga olup genliği +-Vsat ‘tır ve B ‘nin inverting kısmına uygulanan bir çıkış vardır. Integrator ‘ın çıkışı üçgen dalgayı verir. Üçgen dalga osilatör devresinin çalışma mantığını daha iyi anlamak için, A comparatorunun çıkışını +Vsat olarak farzedelim.

Triangular wave oscillator
Triangular wave oscillator

Bu durum kapasitör üzerinden bir akım akmasını sağlar ve böylelikle aşağı yönde bir eğik yüzey (ramp) oluşmasını sağlar. Aşağıya doğru inen ramp sabit bir değer olan -Vramp ‘e ulaştığında opamp tetikleyicisi A pozitiften negatife bir saturasyon oluşturur (-Vsat). Böylelikle aşağıya inen ramp yön değiştirerek yukarıya doğru harekete geçer ve +Vramp hedefine ulaşır. Bu işlemler aynı sırada tekrarlanarak B integrator ‘ında üçgen dalga gözlenir.

Üçgen dalga osilatörü genlik

+Vsat ‘tan -Vsat ‘a bir değişme olmadan hemen önce P noktasındaki voltajın 0 olduğuna dikkat edelim. Buradan çıkan anlam -Vramp ‘i elde etmek için R2 rezistansını kullanırken + Vsat ‘ı elde etmek için R3 rezistansını kullanıyoruz.

Triangular wave
Triangular wave

Yukarıdakine benzer şekilde comparator kısmı -Vsat ‘tan +Vsat ‘a değiştiğinde integrator kısmının çıkışı aşağıda verilmiştir.

Üçgen dalga genliği bulma
Üçgen dalga genliği bulma

Triangular wave’in peak to peak genliği

Üçgen dalga genliği
Üçgen dalga genliği

Üçgen dalga osilatör periyot

Zaman -Vramp ‘ten +Vramp ‘e geçtiiğinde veya tersi olduğunda üçgen dalganın periyodu yarıya inip T/2 olacaktır. Aşağıda ki I1 ve I2 akımlarının toplamı sıfır olacak şekilde işlemi yapabiliriz.

Üçgen dalga osilatöründe periyot bulma
Üçgen dalga osilatöründe periyot bulma

Pycharm İle Kolay Python ve OpenCV Kurulumu [RESİMLİ ANLATIM]

Python kurulumu ve opencv kurulumu için ayrı ayrı kaynaklara bakarak zaman kaybetmek yerine python ile beraber windows için opencv kurulumunu pycharm kullanarak anlatacağım.

Python Kurulumu

Sisteminize entegre olacak şekilde etkili, hızlı ve kolay öğrenilebilen python dili ile kod yazmaya başlamak için öncelikle python kurulumunu doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmanız gerekir. https://www.python.org/downloads/release/python-343/ adresinden windows için python dosyasını indirebilirsiniz burada python indirme işleminde dikkat etmeniz gereken en önemli husus windows sürümünüzü bilgisayar özelliklerine bakarak 32 bit mi yoksa 64 bit mi olduğunu belirlemektir.

32 bit işletim sistemi için x86 adlı dosyayı indirmeniz gerekir. Eğer 64 bit windows kullanıyorsanız x64 adlı dosyayı indirebilirsiniz. Böylece windows için opencv kurulumunu tamamlamış oldunuz.

 

opencv kurulumu

Opencv Kurulumu

Windows kullanıcıları için bir kütüphane olarak yayımlanan opencv kurulumu için ilk olarak https://opencv.org/releases.html adresine gidiyoruz. Yüklediğiniz python sürümü neyse opencv sürümünün de aynı olmasına dikkat edin aksi halde kodlarınızı çalıştırmaya çalıştırdığınızda dll vb. hatalar alabilirsiniz

opencv kurulumu win
opencv kurulumu

Biz opencv kütüphanesini windows için kuracak olduğumuz için buradan “Opencv for windows” yazısına tıklıyoruz. Açılan linkle beraber indirme işlemi başlayacaktır. Opencv indirme işlemini tamamladıktan sonra indirdiğiniz dosyaya tıklayın. Aşağıdaki kutuyu göreceksiniz buradan hangi dizine opencv klasörünü çıkartmak istediğinizi seçiyorsunuz.

Pycharm İle Opencv ve Python Kurulumu

Bu bölümde üstte verilen python kurulumunu yapmamıza gerek kalmadan sizlere nasıl kolay yoldan python kurulumu ve opencv kurulumu yapılacağını anlatacağım.

İlk olarak python düzenleme editörü olan Pycharm ‘ı bilgisayarınıza https://www.jetbrains.com/pycharm/download/ linkten indiriniz.

Pycharm’ı çalıştırdığınızda ilk olarak “Next” butonuna tıklayın daha sonra size hangi klasöre pycharm kurulumu yapmak istediğiniz sorulacak. Pycharm ‘ı kurmak istediğiniz klasörü seçin. Daha sonra pycharm ile beraber python2 veya python3 hangisini kurmak istediğiniz sorulacak eğer bilgisayarınızda python yüklü ise bu adımı geçebilirsiniz.

Pycharm’ın en büyük avantajı da pycharm ide kurarken pythonu da tek tıkla kurmasıdır.

Kurma işlemi bittikten sonra “Run Pycharm Community Edition” tik işareti koyup “Finish” butonuna tıklayın. Pycharm kurulumu python ile beraber tamamlandı.

Şimdi yukarıda indirdiğimiz ve klasöre çıkarttığımız opencv klasörüne girelim buradan. Sırasıyla “build > python > 2.7 > x64 (64 bit windows için) > cv2.pyd” dosyasını kopyalayın.

PycharmProjects adlı dosyanız nereye kurulduysa o dizine gidin bende şu şekilde : “C:\Users\SECURITY\PycharmProjects” Buradan pycharm da oluşturduğunuz klasör adına tıklayın ardından venv > Lib > site-packages klasörüne girin kopyaladığımız cv2.pyd dosyasını buraya yapıştıralım ve tüm işlemler bitti pycharm ile python kurulumu ve opencv kurulumunu tamamlamış olduk.

Ücretsiz backlink siteleri

Güncel ve Ücretsiz Backlink Siteleri 2019

Sitenizin Google ve diğer arama motorlarında daha üst sıralarda çıkması için ücretsiz backlink siteleri hakkında olan SEO kategorisindeki ilk yazımıza başlayalım. Web sitesi sahiplerinin olmazsa olmazı SEO çalışmaları içerisinde oldukça kullanılan ve etkili bir yöntem olan backlink alma ile sitenizi sizin belirlediğiniz anahtar kelimelerde üst sıralara çıkarabilirsiniz. Bir çok backlink kaynağı internette bulunsa bile hem güncel hem de ücretsiz backlink sitelerini bulmak oldukça zordur.Sizler için tek tek özenerek hazırladığımız en kaliteli backlink listesini sürekli güncel olacak şekilde detaylı bir şekilde göstereceğim.

Kaliteli Backlink

SEO ‘nun altın kurallarından ilki yazdığınız içeriğin kalitesidir. İçerik kalitesinden sonra sırada backlink gelmektedir. Google’da üst sıralara çıkmak için kaliteli ve güncel sitelerden backlink almanız gerekir. Otoriter ve kaliteli backlink alırken link aldığınız sitenin Domain Authority (domain otoritesi), Page Authority (sayfa otoritesi), Trustrank gibi değerlere bakabilirsiniz. 2018 yılına girmemizle beraber 2017 yılında kullanılan bazı backlink kaynakları artık kapanmış bazıları ise artık spam niteliğine bürünmüşlerdir. Spam taşıyan backlinkler sitenize fayda yerine zarar verecektir. Bu yüzden en son güncel backlink kaynaklarını sizlerle paylaşmak istedim.

Ücretsiz backlink siteleri kullanmadan önce

İlk hedefiniz yazdığınız içeriğin kalitesi olması gerektiğini yukarıda da belirtmiştim. Günlük olarak sitenize yazı girmeye çalışın daha sonra yavaş yavaş daha önceden belirlediğiniz anahtar kelimelerin bir listesini çıkararak altta vereceğimiz ücretsiz backlink sitelerinden linkleri zamana yayarak sitenize uygulayın. Ücretsiz backlink sitelerinin faydasını dediğim işlemleri doğru bir şekilde yaparak kısa zaman içerisinde görebilirsiniz. Kısacası sitenize backlink almadan önce içerik kalitenizi arttırın daha sonra alttaki backlink listesini doya doya kullanın.

Güncel Ücretsiz Backlink Siteleri 2018

 1. https://soundcloud.com : Sound cloudu bilmeyen yoktur. Öncelikle siteye girerek sağ üstte bulunan “Create Account” kısmına tıklayın burada Facebook veya Google hesabınızla kayıt olun daha sonra “Settings” sayfasına girdikten sonra “Content” kısmına tıklayıp sitenize anahtar kelimeden ücretsiz backlink alabilirsiniz.
 2. https://store.steampowered.com/join/ : Steam’ın sitesine Facebook veya Google ile üye oluyoruz daha sonra sağ üstte kullanıcı adımıza tıklayarak “Profili Görüntüle” butonuna tıklıyoruz. Özet kısmında ” [url=dogankayadelen.com.tr] İnternet sitesi bağlantısı [/url] ” bağlantısını kullanının ücretsiz backlink hazır.
 3. http://www.bizsugar.com/ : Sitelerde paylaşılan haber ve içeriklerin paylaşıldığı Domain Rating (DR) değeri 78 olan kaliteli bir backlink kaynağı. Sağ üst köşeden üye olun. “Submit an article” kısmına tıklayarak sitenizdeki yazı linkini yapıştırın ilerleyin daha sonra 2 3 cümlelik bir yazı girerek “Submit” kısmına tıklayın. Dilerseniz profilden de web site kısmından backlink alabilirsiniz.
 4. https://github.com/CVC4/CVC4/issues/ : Github yazılımcıların sıklıkla kullandığı bir web depolama servisidir. Github aracılığıyla ücretsiz backlink almak için verdiğimiz linke gidiyoruz. Oradan sağ üstte “New issue” butonuna tıklayıp kayıt olduktan sonra anahtar kelimenize link vererek kaliteli bir backlink sitesinden linkimizi alıyoruz.
 5. https://themeforest.net : En büyük website tasarım ve eklenti satıcısı olan themeforest ile ücretsiz ve kaliteli backlink sahibi olmanız çok kolay. Search console’a hızlı bir şekilde düştüğü için zor bulunur. Öncelikle siteye üye olun daha sonra herhangi bir tema konusuna girin daha sonra yorum alanına gelip <a href=”https://dogankayadelen.com.tr”>ÜCRETSİZ BACKLİNK</a> şeklinde yazıp gönderin. Bu sayede anahtar kelimeye backlinkiniz hazır.
George Orwell 1984

George Orwell 1984 Konusu ve Kitap Hakkındaki Yorumlarım

1984 konusu kitabın adından da anlaşılacağı üzere 1984 yıllarında geçiyor ve kitap genel olarak Okyanusya da olan bitenleri göz önüne seriyor. George Orwell ‘ın muhteşem kült eseri 1984 gelecek hakkında oldukça tutarlı bilgiler içeriyor. Kitabın ilk sayfasından son sayfasına kadar olan benzersiz kurgu sizi her sayfaya hayran ediyor. 1984 romanına baktığımızda bireylerin her daim takip edildiği, bireyselliğin tamamen yok edildiği ve insanların her an izlendiği bir dünya gözümüze çarpıyor. Tür olarak distopya ve bilim kurgu seviyorsanız ve en iyi distopya kitabını merak ediyorsanız bu kitabı listenize dahil etmelisiniz.

George Orwell 1984

Büyük birader adlı parti kitabın ana konusu olarak öne çıkıyor. 1984 ‘ün en önemli farklarından bir tanesi de hem o zamanı hemde geleceği görebilmeniz olacaktır. Baş karakter olan Winston bir sevgili edinir fakat bu parti gereği tamamen yasaktır tele ekranlar her yerde herkesi kayıt altına almaktadır. İlk başlarda her ne kadar gizli bir şekilde ilişkileri devam etse de kitabın sonlarına doğru bu ilişki öğrenilir ve Julia ve Winston için dayanılmaz bir işkence başlar. Birbirlerini çok seven Winston ve Julia adım adım işkenceye maruz kalırlar. Böylelikle partiye karşı gelme gibi bir düşünceyi Winston’ın kafasından silmeyi planlamaktadır. Sadece Winston için değil diğer parti karşıtı kişilerde bu işkence sonucu partiye bağlı hale gelmektedirler. 1984 kitabında işkencenin son aşaması ise 101 nolu oda olacaktır.1984 ‘ün distopyasında sıklıkla duyacağınız bazı kavramlar

okyanusya 1984
okyanusya 1984
 • Okyanusya: Oldukça büyük bir ülke Amerikanın tamamı, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrikayı kapsar.
 • Büyük biraderin gözü üstüne: Partinin tanrısı Büyük birader her şeyi görür.
 • INGSOS: İngiliz sosyalizmi
 • Gerbak Gerçek Bakanlığı: 1984 ‘ün en dikkatimi çeken kısımlarından bir tanesi gerçek bakanlığının amacı geçmişi partinin kendi istekleri doğrultusunda değiştirmektir. Gerbak ‘ta parti üyeleri her türlü yazılı, sözlü ve görüntülü kaynakları partiye ters bir durum olduğunda değiştirerek geçmişi yok etmeye çalışır.
 • Berbak Barış Bakanlığı: Savaş barıştır sözüne sıkça rastlayacaksınız parti insanları bir arada tutmak için herhangi bir savaş olmasa bile tele ekranlardan diğer devletlerle savaşın kazanıldığını söyleyerek halkı elinde tutmaya çalıştığını ispatlamaktır.
 • Sevbak Sevgi Bakanlığı: Winston’ın ve bazı parti üyelerinin girdiği 101 numaralı odanın bulunduğu kısımdır.

  sevgi bakanlığı 1984

 • Varbak Varlık Bakanlığı: Halkın ekonomisini düzenlemekle görevlidir. Kalitesiz üretim yaparak halkı güçsüz düşürür böylece halkın üretimini baltalar çünkü fakir halkı yönetmek onlar için daha kolaydır.
 • Proleterler: Halkın %80 ‘inden fazlasını oluşturan kesimdir. En alt tabakadır ve bu tabaka özgürdür çünkü fakir olan bu halk isyan çıkartabilecek bir yapıya sahip değillerdir. Olsa bile düşünce polisi hemen önlerini kesecektir.

1984 kitap

Orwell ‘ın 1984 romanını okuduktan sonra geleceğe yönelik ne kadar doğru bir kurgunun oluştuğunu sizde göreceksiniz. Son olarak 1984 kitabında en çok beğendiğim bir sözü yazarak yazımı bitirmek istiyorum. “Devrim yapmak için diktatör olunmaz, diktatör olmak için devrim yapılır.”

Kare dalga osilatöründe periyot bulma

Kare Dalga Osilatör Devresi Periyot

Kare dalga üreten osilatör devresinin periyot bulma işlemi tüm detaylarıyla beraber. Daha önceki yazımızda üçgen dalga osilatör devresinin periyotunu bulmayı anlatmıştım.

Kare dalga osilatör devresi

Aşağıda kare dalga osilatör devresini görebilirsiniz. Aşağıdaki devre, çıkış gerilimini kontrol etmek için hem pozitif hem de negatif geri beslemeli bir comparator kullanmaktadır. Negatif feedbackte bir kondansatör kullanır. Ancak pozitif geribildirim yolu bulunmadığı için, karşılaştırıcının durumu değiştirmesi için tetiklenmeden önce bir zaman gecikmesi olur. Sonuç olarak, devre salınır veya öngörülebilir bir hızda ileri ve geri değişen bir hal almaya devam eder. Yapacağımız analizleri bu devre üzerinden yapacağımız için basit square wave devresine bakalım.

Kare dalga osilatör devresi
Kare dalga osilatör devresi

Bu kare dalga jeneratörü, karşılaştırma eylemi için referans geriliminin çıkış voltajına bağlı olması nedeniyle Schmitt tetikleme devresine benzer. Bu devre aynı zamanda kararsız bir çoklu titreşimci olarak sınıflandırılır.

Kare dalga osilatör periyot

Kare dalga osilatörünün periyodunu bulmak için öncelikle Kirchoff’s kanunundan Vf ile Vout arasındaki bağlantıyı yazıyoruz.

Vf = Vout * R3 /(R3+R2)

Opampın Vc bacağından şu şekilde bir formül yazılabilir.

Vc(t) = Vk* (1- e^(-t/RC))

Burada Vk kapasitöre uygulanan toplam potansiyeldir.

Vk = Vout + Vf

Vk ifadesini Vc eşitliğinde yerine yazıyoruz. State (durum) değiştiğinde Vc = 2*Vf olacaktır. Gerisi basit matematik bilgisi..

Square wave oscillator period
Square wave oscillator period

Square wave osilatör devresinin periyodunu bu şekilde tamamladık. Üçgen dalganın periyodunu bulmak için “Üçgen dalga osilatör periyot” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.